Villkor och bestämmelser

Detta är ett användaravtal ("Avtal") för alla juridiska avtal mellan dig och Soundful Inc. ("Soundful" "soundful" "SOUNDFUL" "vi" eller "vår") som bland annat innehåller villkoren för din användning av SOUNDFUL webbplats, (kollektivt, "Tjänsten").

Vänligen läs detta avtal noggrant. Genom att använda Tjänsten samtycker du till att följa alla villkor i detta Avtal. Om du inte samtycker till, eller inte kan följa detta Avtal, ber vi dig att inte använda Tjänsten. Vi kan, från tid till annan, ändra detta Avtal. Vi kommer att publicera en kopia av det ändrade Avtalet på Tjänsten. Din fortsatta användning av Tjänsten utgör ditt samtycke till att följa detta Avtal i dess ändrade lydelse. Alla brott mot detta Avtal kan leda till att din tillgång till Tjänsten avslutas, utan föregående meddelande, utöver de andra åtgärder som Soundful har tillgång till.

All information, innehåll, tjänster och programvara som visas på, överförs genom eller används i samband med Tjänsten, inklusive exempelvis nyhetsartiklar, åsikter, recensioner, text, fotografier, bilder, illustrationer, ljudklipp, video, html, käll- och objektkod, programvara, data och liknande (tillsammans "Innehåll"), samt dess urval och arrangemang, ägs av Soundful och dess dotterbolag, licensgivare eller leverantörer (exklusive eventuellt "Användarinnehåll", enligt definitionen nedan, som kan ägas av andra). Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga lagar i USA och tillämpliga internationella immaterialrättsliga lagar.

Du får endast använda innehållet online och endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk och du får ladda ner eller skriva ut en enda kopia av någon del av innehållet endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte tar bort något varumärke, upphovsrätt eller annat meddelande från sådant innehåll. Soundful garanterar dock inte att användningen av något innehåll inte kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter. Om du driver en webbplats och vill länka till Tjänsten får du göra det förutsatt att du samtycker till att ta bort en sådan länk omedelbart på vår begäran. Den tillåtna användning som beskrivs i detta stycke är alltid villkorad av att du följer detta Avtal. Ingen annan användning är tillåten utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Vidare samtycker du till att inte dekompilera, bakåtkompilera eller demontera någon programvara eller andra produkter eller processer som är tillgängliga via tjänsten på något sätt som påverkar en användares upplevelse, och att inte använda någon datautvinning, datainsamling eller extraktionsmetoder.

Förfrågningar om att använda Innehåll för andra ändamål än vad som tillåts i detta Avtal ska riktas till support@soundful.com. I vissa fall kan du få en licens för att använda enskilda berättelser som visas på Tjänsten genom onlinefunktioner som vi särskilt har angett (t.ex. att e-posta en berättelse till en vän eller att köpa rättigheterna att reproducera en berättelse för annan användning). I sådana fall kommer vi att tillhandahålla licensinformationen eller en länk på själva innehållet. Om du inte ser någon sådan licensinformation eller länk bör du anta att du inte har tillstånd att använda innehållet.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att våra användare gör detsamma. Du får inte ladda upp, bädda in, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra material som gör intrång i någon persons eller enhets upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt. Vi kommer att avsluta konton för upprepade överträdelser.

Om du är upphovsrättsinnehavare eller ombud för en sådan och anser att användarinnehåll eller annat innehåll gör intrång i din upphovsrätt kan du skicka in en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") genom att skriftligen förse vår upphovsrättsagent med följande information (se 17 U.S.C § 512(c)(3) för ytterligare detaljer): (a) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts för intrång, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk; (b) identifiering av det påstådda intrångsmaterialet och information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet på tjänsten; (c) information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress; (d) ett uttalande från dig att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; (e) ett uttalande från dig, gjort under straffansvar för mened, att ovanstående information i din anmälan är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar; och (f) din fysiska eller elektroniska signatur. Vår Copyright Agent för anmälan av påstådda intrång kan nås via e-post på support@soundful.com.

Kommentarer, inlägg, feedback, anteckningar, meddelanden, bilder, ljud, material, idéer, förslag eller annan kommunikation som du skickar på eller via tjänsten (gemensamt kallat "användarinnehåll") är inte privata. Genom att skicka användarinnehåll på eller via tjänsten ger du Soundful och dess dotterbolag en oåterkallelig, royaltyfri, global, evig rätt och licens att använda, kopiera, ändra, visa, arkivera, lagra, distribuera, reproducera och skapa derivatverk baserade på sådant användarinnehåll, i någon form, media, programvara eller teknik av något slag som nu existerar eller utvecklas i framtiden. Genom att skicka sådant användarinnehåll på eller via tjänsten bekräftar du att (a) du är den enda författaren till användarinnehållet och användarinnehållet är original från dig och inte kopierat helt eller delvis från något annat arbete; (b) du har fått alla nödvändiga tillstånd i samband med användarinnehållet, inklusive utan begränsning tillstånd som rör upphovsrätt, varumärken, publicitetsrättigheter och/eller integritetsrättigheter; och (c) användarinnehållet inte är ärekränkande, obscent eller på annat sätt i strid med detta avtal. Genom att skicka sådant användarinnehåll på eller via tjänsten ger du Soundful och dess dotterbolag tillstånd att använda ditt namn och all annan information (som tillhandahålls av dig) för att tillskriva sådant användarinnehåll till dig. Utan att begränsa generaliteten i föregående mening, och i enlighet med vår integritetspolicy, ger du Soundful och dess dotterbolag tillstånd att dela användarinnehållet på alla anslutna webbplatser och att använda ditt namn och annan information i samband med användningen av sådant användarinnehåll. Du ger också Soundful och dess dotterbolag rätt att använda allt material, information, idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns i sådant användarinnehåll för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som använder eller inspireras av sådant användarinnehåll. Vi ansvarar inte för likheten mellan något av vårt innehåll eller vår programmering i något media och användarinnehåll som du har skickat in. Alla rättigheter som beviljas i detta avsnitt beviljas utan behov av ytterligare ersättning av något slag till dig.

Tjänstens anslagstavlor, chattrum, kalendrar och andra interaktiva områden tillhandahålls användarna som intressanta och stimulerande forum där de kan uttrycka sina åsikter och dela idéer och information. Vi förväntar oss att människor har olika åsikter - bedömningar och åsikter är subjektiva - och vi uppmuntrar yttrandefrihet och utbyte av idéer. Men genom att använda dessa delar av tjänsten deltar du i en gemenskap som är avsedd för alla våra användare.

Därför förbehåller vi oss rätten, men åtar oss ingen skyldighet, att granska, redigera, flytta eller radera allt användarinnehåll som tillhandahålls för visning eller placeras i tjänsten, efter eget och absolut gottfinnande, utan meddelande till den person som lämnade in sådant användarinnehåll.

Du kan hållas ansvarig för olagligt eller förbjudet användarinnehåll som görs tillgängligt på eller via tjänsten eller för andra användare, inklusive, till exempel, intrång, ärekränkning eller stötande material. För att tjänsten ska vara tillgänglig för alla användare får du inte, och härmed intygar och garanterar du att du inte kommer att, publicera, överföra, skicka e-post eller på annat sätt göra tillgängligt på eller via tjänsten något användarinnehåll som:

 • Är olaglig, skadlig, hotfull, skadeståndsgrundande, ärekränkande, kränkande, nedsättande, pedofil, pornografisk, obscen, inkräktar på någon annans privatliv, hatisk eller illvillig;
 • Innehåller hatpropaganda eller främjar diskriminering eller våld mot människor på grund av deras ras, nationella ursprung, religion, ålder, kön, funktionshinder eller sexuella läggning;
 • Är eller kan vara skadlig för minderåriga;
 • Trakasserar eller förespråkar trakasserier av en annan person;
 • Innefattar överföring av "skräppost", "kedjebrev" eller oönskad massutskick eller "spamming";
 • Främjar information som du vet är falsk, vilseledande eller främjar olagliga aktiviteter eller beteenden;
 • Är eller främjar en olaglig eller otillåten kopia av en annan persons arbete, såsom att tillhandahålla piratkopierade datorprogram eller länkar till dem, eller tillhandahålla information för att kringgå tillverkningsinstallerade kopieringsskyddsanordningar;
 • inkräktar på patent, upphovsrätt, varumärke, servicemärke, affärshemlighet eller annan äganderätt som tillhör någon annan part;
 • Innehåller sidor som endast kan nås med lösenord, eller dolda sidor eller bilder (sådana som inte är länkade till eller från en annan tillgänglig sida);
 • Tillhandahåller material som utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt, eller begär personlig information från någon under 18 år;
 • Ger instruktionsinformation om olagliga aktiviteter som att tillverka eller köpa olagliga vapen eller att tillhandahålla eller skapa datavirus;
 • Innehåller ett mjukvaruvirus eller andra kodfiler eller program som är utformade för eller har förmågan att avbryta, förstöra, äventyra eller på annat sätt begränsa funktionen hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning, oavsett om den ägs av Soundful eller någon annan part;
 • begär lösenord eller personlig identifieringsinformation för kommersiella eller olagliga ändamål från andra användare, eller
 • På annat sätt bryter mot någon lokal, statlig, nationell eller annan tillämplig lag eller förordning.

Dessutom får du inte, i samband med din användning av Tjänsten:

 • Utge dig för att vara någon annan person eller enhet eller falskeligen uppge din tillhörighet till någon annan person eller enhet;
 • Förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare i syfte att dölja ursprunget till något användarinnehåll som publiceras eller överförs på eller via tjänsten;
 • Delta i kommersiella aktiviteter och/eller försäljning utan vårt föregående skriftliga medgivande, inklusive, utan begränsning, tävlingar, lotterier, byteshandel eller reklam;
 • Lägga upp eller överföra innehåll som du inte har rätt att lägga upp eller överföra;
 • Skicka eller skicka oönskad kommersiell e-post, kedjebrev, pyramidspel, eller söka eller uppmuntra andra att delta i dessa aktiviteter;
 • Störa det normala flödet och driften av någon del av tjänsten, inklusive att få en skärm att rulla snabbare än vad en annan användare kan skriva i ett chattrum eller på en anslagstavla;
 • störa eller avbryta Tjänsten eller någon server eller något nätverk som är involverat i driften av Tjänsten;
 • förfölja eller trakassera någon annan person; eller
 • Samla in eller "skörda" namn på andra användare från tjänsten i syfte att överföra oönskade kommersiella meddelanden till dessa andra användare.

Om du upptäcker denna typ av material eller aktivitet på Tjänsten, vänligen meddela oss på support@soundful.com. Vi varken stödjer, godkänner eller tolererar något av ovanstående material eller aktiviteter.

Med tanke på tjänstens natur och den mängd användarinnehåll vi får, kan vi inte och övervakar inte allt användarinnehåll eller annat material som publiceras eller överförs av användare och tredjepartsinformationsleverantörer. För att skydda din säkerhet, använd ditt bästa omdöme när du använder interaktiva områden i tjänsten. Vi avråder särskilt från att lämna ut personlig information när du deltar i interaktiva delar av tjänsten. Du gör det på egen risk.

Vi stöder, sanktionerar, uppmuntrar, verifierar eller samtycker inte nödvändigtvis till uttalanden som publiceras på de interaktiva områdena i Tjänsten. Alla sådana uttalanden är åsikter och ansvar för dem som publicerade dem, och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter. Du samtycker till att vi inte är ansvariga, och inte ska ha något ansvar gentemot dig överhuvudtaget, med avseende på sådana uttalanden.

Tjänsten (inklusive, men inte begränsat till, all information som tillhandahålls av användare) är endast avsedd för informations- och underhållningssyften och är inte avsedd att ersätta eller ersätta någon professionell inom något område, inklusive men inte begränsat till ekonomisk, medicinsk, juridisk, affärsmässig eller annan rådgivning. Vi gör inga utfästelser eller garantier och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för behandling eller åtgärder som vidtas av någon person som följer den information som erbjuds eller tillhandahålls inom eller via tjänsten. Om du har specifika problem eller en situation där du behöver professionell eller medicinsk rådgivning, bör du rådgöra med en lämpligt utbildad och kvalificerad specialist.

Tjänsten kan tillhandahålla länkar till eller automatiskt producera sökresultat för tredje parts webbplatser eller resurser eller tredje parts information som hänvisar till eller länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och resurser från tredje part, och du bekräftar och godkänner att vi inte är ansvariga för innehållet eller informationen som finns där. Vi kan inte och garanterar inte att innehållet eller informationen på sådana webbplatser och resurser från tredje part är korrekt, lagligt, inte gör intrång eller är anstötligt. Vi stöder inte innehållet eller informationen på någon tredje parts webbplats eller resurs och vidare garanterar vi inte att sådana webbplatser eller resurser inte kommer att innehålla virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt påverka din dator. Genom att använda tjänsten för att söka efter eller länka till en tredje parts webbplats godkänner och förstår du att vi inte ska vara ansvariga, direkt eller indirekt, för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med din användning av, eller tillit till, tjänsten för att få sökresultat eller för att länka till en tredje parts webbplats. Om du har problem med en länk från tjänsten, vänligen meddela oss på support@soundful.com

Även om vi försöker tillhandahålla korrekt information på tjänsten kan materialet innehålla felaktigheter, fel och typografiska fel. SOUNDFUL och dess dotterbolag garanterar inte att innehållet i tjänsten är korrekt eller fullständigt. Vi kan göra ändringar i innehållet när som helst utan föregående meddelande och gör inget åtagande att uppdatera innehållet.

DU BEKRÄFTAR ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTEN PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN, DET INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER VIA TJÄNSTEN OCH DEN PROGRAMVARA SOM GÖRS TILLGÄNGLIG PÅ ELLER VIA TJÄNSTEN, OM NÅGON, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON REPRESENTATION ELLER GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH SOUNDFUL OCH DESS DOTTERBOLAG FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA GARANTIER FÖR NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET, TITEL, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, VILLKOR, GARANTI ELLER REPRESENTATION, VARE SIG MUNTLIG, SKRIFTLIG ELLER I ELEKTRONISK FORM, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV NÅGOT INNEHÅLL SOM FINNS DÄRI ELLER TILLHANDAHÅLLS AV TJÄNSTEN. SOUNDFUL OCH DESS DOTTERBOLAG VARKEN UTFÄSTER ELLER GARANTERAR ATT ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER ATT DET INTE KOMMER ATT FÖREKOMMA NÅGRA FEL, BRISTER ELLER UTELÄMNANDEN ELLER FÖRLUST AV ÖVERFÖRD INFORMATION, ELLER ATT INGA VIRUS KOMMER ATT ÖVERFÖRAS VIA TJÄNSTEN. SOUNDFUL OCH DESS DOTTERBOLAG ÄR INTE ANSVARIGA FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM PUBLICERAS AV TREDJE PART, ÅTGÄRDER FRÅN TREDJE PART ELLER FÖR SKADOR PÅ DIN DATORUTRUSTNING ELLER ANNAN EGENDOM.

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT SOUNDFUL OCH DESS DOTTERBOLAG, FILIALER, TJÄNSTELEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER ELLER ANSTÄLLDA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, ALLMÄNNA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJDMÄSSIGA, EXEMPLARISKA ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM SOUNDFUL ELLER DESS DOTTERBOLAG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR). VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. FÖLJAKTLIGEN KANSKE VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.

DU SAMTYCKER TILL ATT GOTTGÖRA, FÖRSVARA OCH HÅLLA SOUNDFUL OCH DESS DOTTERBOLAG, DOTTERFÖRETAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER OCH ANSTÄLLDA SKADESLÖSA FRÅN ALLA KRAV (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KRAV PÅ ÄREKRÄNKNING, NEDVÄRDERING AV HANDEL, INTEGRITET OCH IMMATERIALRÄTTSINTRÅNG) OCH SKADOR (INKLUSIVE ADVOKATARVODEN OCH DOMSTOLSKOSTNADER) SOM UPPSTÅR ELLER ÄR RELATERADE TILL ALLA PÅSTÅENDEN OM: (1) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN; (2) SOUNDFULS ELLER DESS DOTTERFÖRETAGS ANVÄNDNING AV NÅGOT OCH SKADESTÅND (INKLUSIVE ADVOKATARVODEN OCH DOMSTOLSKOSTNADER) SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL PÅSTÅENDEN OM: (1) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN; (2) SOUNDFULS ELLER DESS DOTTERBOLAGS ANVÄNDNING AV ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER; (3) ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM PUBLICERAS ELLER ÖVERFÖRS VIA DITT MEDLEMSKONTO, ÄVEN OM DET INTE PUBLICERAS AV DIG; OCH (4) EVENTUELLA BROTT MOT DETTA AVTAL SOM DU BEGÅR.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, omedelbart och utan föregående meddelande, stänga av eller säga upp detta avtal, din registrering för något program som erbjuds på tjänsten, din möjlighet att komma åt tjänsten och att ta bort allt användarinnehåll, av någon anledning, inklusive utan begränsning brott från dig mot detta avtal eller beteende från dig som vi anser vara olämpligt. Du samtycker till att Soundful och dess dotterbolag inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon avstängning eller uppsägning enligt denna bestämmelse.

Soundful kan när som helst överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till ett dotterbolag, en filial eller en affärsenhet, eller något av deras dotterbolag, eller till en enhet som förvärvar Soundful eller någon av dess tillgångar.

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Du samtycker till att underkasta dig personlig och exklusiv jurisdiktion av och plats i de statliga och federala domstolar som finns i Orange County, Delaware.

Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av Soundful från USA. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier för att det innehåll som finns tillgängligt i tjänsten är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser utanför USA. Om du använder Tjänsten i en jurisdiktion som förbjuder eller begränsar användningen av Tjänsten, samtycker du till att din användning av Tjänsten sker på egen risk, utan begränsning av någon annan bestämmelse i detta Avtal, och att Soundful och dess dotterbolag inte ska ha något ansvar med avseende på sådan användning. Programvara från denna Tjänst kan vara föremål för USA:s exportkontroll. Du får inte använda Tjänsten eller exportera programvara från denna Tjänst i strid med USA:s exportlagar och förordningar.

Detta avtal är det fullständiga och hela avtalet mellan dig och Soundful och ersätter alla tidigare avtal, oavsett om de är skriftliga eller muntliga. Om någon bestämmelse i detta avtal av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen verkställas i den utsträckning det är tillåtet för att påverka parternas avsikt som återspeglas i den bestämmelsen, och resten av detta avtal ska fortsätta att vara i full kraft och effekt. Om Soundful underlåter att verkställa eller utöva någon bestämmelse i detta Avtal eller relaterad rättighet ska detta inte utgöra ett avstående, vid den tidpunkten eller i framtiden, av den rättigheten eller bestämmelsen eller någon annan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna som används i detta Avtal är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt.

DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅR DET OCH KOMMER ATT VARA BUNDEN AV DESS VILLKOR.

Senast uppdaterad: 18 november 2022