Vad händer om jag får problem med API-integrationen?