Hur kan ni erbjuda upphovsrätt med AI-genererade spår?